vargam.autosisk@gmail.com

vargam.autosisk@gmail.com

Ügyfélfogadás: Kedden és Csütörtökön 14:00-18:00-ig

Autóbusz GKI

GKI autóbusz-vezetői alap-, vagy továbbképzés

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

A hivatásos sofőrök (árufuvarozási és/vagy személyszállítási) tevékenységéhez szükséges okmány, amennyiben a jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Igazolja a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, képességek és készségek megszerzését. Az Európai Unió irányelveinek megfelelő fényképes plasztikkártya, mely a régi, papír alapú belföldi és nemzetközi árufuvarozó illetve autóbusz vezetői igazolványokat váltotta fel. Érvényességi ideje 5 év. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 Szakmai képesítés: „D” kategória, érvényes vezetői engedély

 Szakmai gyakorlat: nem szükséges

 Jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltése

 Érvényes személyazonosító igazolvány, okmányok

1db igazolvány fénykép

Felmentések:

Nem adható felmentés.

A vizsga tárgyai, módszere

 

Alapvizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

 • Esettanulmány (ET) (elméleti órákba beépítve) esettanulmány

Gyakorlati tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye:

 • Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2óra gyakorlat
 • Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra gyakorlat

Felújító vizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

Gyakorlati tanfolyam tárgyai :

 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán

vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra

 

Elmélet

Gyakorlat

BSZAEV

EA

EKKKBSZL

ET

JGKID

JVEZD

SPECVD

Tanfolyam

  

Vizsga

3000 Ft

3000 Ft

3000 Ft

8000 Ft

5000 Ft

9200 Ft

4700 Ft

A képzésben részt vevő jogai:

 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse

A képzésben részt vevő kötelezettsége:

 • A jelentkezési lapot hibátlanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgálgatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • Mulasztott órákat pótolni
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képző szerv jogai:

 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • a képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.

A képző szerv kötelezettsége:

 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni
 • Tájékoztassa a jelentkező képzésben részt vevőt írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása
 • A beiskolázott képzésben részt vevők ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A jelentkező képzésben részt vevők különleges adatainak kezelése, az adataik védelme
 • A képzésben részt vevő által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

Oktatási helyszínek:

 Elméleti:

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                        4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

         Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium                4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

         Móricz Pál Városi Művelődési Központ         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

         Görög Katolikus Gimnázium                          4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

         Abigél Művészeti Iskola                                  4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.

         Széchenyi István Általános Iskola                 4075 Görbeháza, Széchenyi u. 9.

         Ady Endre Művelődési Központ                     4090 Polgár, Hősök u. 12.

         DKLE-AMSZ                                                       4002 Debrecen, Apafa 3.

         DKK Nonprofit Kft.                                            4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

Gyakorlati:

         Görög Katolikus Gimnázium Tangazdasága 4087 Hajdúdorog, Újfehértói útfél

         DKLE-AMSZ                                                       Debrecen, Apafa 3.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok kiállítását, cseréjét, pótlását az Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi. Külföldi állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

 

Felügyeleti szervek:

 • Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Elérhetőségek: info@kavk.hu

                          06 1 814 1819

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

 

Ha a képzésben részt vevőnek problémás vagy egyedi igényei vannak a tanfolyam és vizsgával kapcsolatban, akkor munkaidőben az irodával vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen:

Az iskola (Varga Miklós Autósiskola Kft.) Telefonszámai, címe, e-mail címe és ügyfélfogadási ideje:

Kategóriás: 0630/522-231

Szaktanfolyam: 0630/281-3007

cím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

e-mail cím: vargam.autosisk@gmail.com

ügyfélszolgálati idő: kedd, csütörtök: 14:00-18:00-ig

 

Egyéb:

Hatósági vizsgára és oktatásra vinni kell:

 • Érvényes jogosítványát
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmányát
 • Érvényes lakcímet igazoló okmányát

Tehergépjármű GKI

GKI tehergépkocsi-vezetői alap-, vagy továbbképzés

 Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

A hivatásos sofőrök (árufuvarozási és/vagy személyszállítási) tevékenységéhez szükséges okmány, amennyiben a jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Igazolja a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, képességek és készségek megszerzését. Az Európai Unió irányelveinek megfelelő fényképes plasztikkártya, mely a régi, papír alapú belföldi és nemzetközi árufuvarozó illetve autóbusz vezetői igazolványokat váltotta fel. Érvényességi ideje 5 év. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

Szakmai képesítés: „C” kategória, érvényes vezetői engedély

 Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltése

Érvényes személyazonosító igazolvány, okmányok

1db igazolvány fénykép

Felmentések:

Nem adható felmentés.

A vizsga tárgyai, módszere

Alapvizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

 • Esettanulmány (ET) (elméleti órákba beépítve)        esettanulmány

Gyakorlati tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye:

 • Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2óra gyakorlat
 • Járművezetés speciális kialakítású tanpálya vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra gyakorlat

Felújító vizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV)  10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

Gyakorlati tanfolyam tárgyai :

 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra
 

Elmélet

Gyakorlat

BSZAEV

EA

EKKKBSZL

ET

JGKIC

JVEZC

SPECVC

Tanfolyam

  

Vizsga

3000 Ft

3000 Ft

3000 Ft

8000 Ft

5000 Ft

9200 Ft

4700 Ft

A képzésben részt vevő jogai:

 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse

A képzésben részt vevő kötelezettsége:

 • A jelentkezési lapot hibátlanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgálgatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • Mulasztott órákat pótolni
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képző szerv jogai:

 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • a képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.

A képző szerv kötelezettsége:

 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni
 • Tájékoztassa a jelentkező képzésben részt vevőt írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása
 • A beiskolázott képzésben részt vevők ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A jelentkező képzésben részt vevők különleges adatainak kezelése, az adataik védelme
 • A képzésben részt vevő által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

Oktatási helyszínek:

Elméleti:

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                        4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36-38.

         Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium                4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

         Móricz Pál Városi Művelődési Központ         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

         Görög Katolikus Gimnázium                          4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

         Abigél Művészeti Iskola                                  4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.

         Széchenyi István Általános Iskola                 4075 Görbeháza, Széchenyi u. 9.

         Ady Endre Művelődési Központ                     4090 Polgár, Hősök u. 12.

         DKLE-AMSZ                                                       4002 Debrecen, Apafa 3.

         DKK Nonprofit Kft.                                            4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

Gyakorlati:

         Görög Katolikus Gimnázium Tangazdasága 4087 Hajdúdorog, Újfehértói útfél

         DKLE-AMSZ                                                       Debrecen, Apafa 3.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok kiállítását, cseréjét, pótlását az Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi. Külföldi állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

 

Felügyeleti szervek:

 • Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Elérhetőségek: info@kavk.hu

                           06 1 814 1819

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

 

Ha a képzésben részt vevőnek problémás vagy egyedi igényei vannak a tanfolyam és vizsgával kapcsolatban, akkor munkaidőben az irodával vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen:

Az iskola (Varga Miklós Autósiskola Kft.) Telefonszámai, címe, e-mail címe és ügyfélfogadási ideje:

Kategóriás: 0630/522-231

Szaktanfolyam: 0630/281-3007

cím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

e-mail cím: vargam.autosisk@gmail.com

ügyfélszolgálati idő: kedd, csütörtök: 14:00-18:00-ig

 

Egyéb:

Hatósági vizsgára és oktatásra vinni kell:

 • Érvényes jogosítványát
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmányát
 • Érvényes lakcímet igazoló okmányát

Elérhetőségek:

06 30 958 7230

vargam.autosisk@gmail.com

Ügyfélfogadás: Kedden és Csütörtökön 14:00-18:00-ig