06 30 522 2315
06 30 281 3007

info@vargamiklosautosiskola.hu

Autóbusz GKI

GKI autóbusz-vezetői alap-, vagy továbbképzés

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

A hivatásos sofőrök (árufuvarozási és/vagy személyszállítási) tevékenységéhez szükséges okmány, amennyiben a jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Igazolja a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, képességek és készségek megszerzését. Az Európai Unió irányelveinek megfelelő fényképes plasztikkártya, mely a régi, papír alapú belföldi és nemzetközi árufuvarozó illetve autóbusz vezetői igazolványokat váltotta fel. Érvényességi ideje 5 év. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 Szakmai képesítés: „D” kategória, érvényes vezetői engedély

 Szakmai gyakorlat: nem szükséges

 Jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltése

 Érvényes személyazonosító igazolvány, okmányok

1db igazolvány fénykép

Felmentések:

Nem adható felmentés.

A vizsga tárgyai, módszere

 

Alapvizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

 • Esettanulmány (ET) (elméleti órákba beépítve) esettanulmány

Gyakorlati tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye:

 • Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2óra gyakorlat
 • Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra gyakorlat

Felújító vizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

Gyakorlati tanfolyam tárgyai :

 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán

vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra

 

Elmélet

Gyakorlat

BSZAEV

EA

EKKKBSZL

ET

JGKID

JVEZD

SPECVD

Tanfolyam

  

Vizsga

4600 Ft

4600 Ft

4600 Ft

8000 Ft

5000 Ft

9200 Ft

4700 Ft

A képzésben részt vevő jogai:

 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse

A képzésben részt vevő kötelezettsége:

 • A jelentkezési lapot hibátlanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgálgatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • Mulasztott órákat pótolni
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képző szerv jogai:

 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • a képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.

A képző szerv kötelezettsége:

 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni
 • Tájékoztassa a jelentkező képzésben részt vevőt írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása
 • A beiskolázott képzésben részt vevők ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A jelentkező képzésben részt vevők különleges adatainak kezelése, az adataik védelme
 • A képzésben részt vevő által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

Oktatási helyszínek:

 Elméleti:

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                        4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36-38.

         Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium                4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

         Móricz Pál Városi Művelődési Központ         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

         Görög Katolikus Gimnázium                          4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

         Abigél Művészeti Iskola                                  4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.

         Széchenyi István Általános Iskola                 4075 Görbeháza, Széchenyi u. 9.

         Ady Endre Művelődési Központ                     4090 Polgár, Hősök u. 12.

         DKLE-AMSZ                                                       4002 Debrecen, Apafa 3.

         DKK Nonprofit Kft.                                            4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

Gyakorlati:

         Görög Katolikus Gimnázium Tangazdasága 4087 Hajdúdorog, Újfehértói útfél

         DKLE-AMSZ                                                       Debrecen, Apafa 3.

Varga Miklós Autósiskola Kft.                                 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36-38.

        Monostorpályi pálya                                           4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok kiállítását, cseréjét, pótlását az Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi. Külföldi állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

 Ha a képzésben részt vevőnek problémás vagy egyedi igényei vannak a tanfolyam és vizsgával kapcsolatban, akkor munkaidőben az irodával vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen:

Az iskola (Varga Miklós Autósiskola Kft.) Telefonszámai, címe, e-mail címe és ügyfélfogadási ideje:

Kategóriás: 0630/522-2315

Szaktanfolyam: 0630/281-3007

cím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

e-mail cím: vargam.autosisk@gmail.com

Nyitva tartás:                                                    

Hétfő-Csütörtök:            08:00-17:00               

Péntek:                          08:00-14:00                

Szombat:                       08:00-12:00  

ügyfélszolgálati idő: kedd, csütörtök: 14:00-18:00-ig

Egyéb:

Hatósági vizsgára és oktatásra vinni kell:

 • Érvényes jogosítványát
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmányát
 • Érvényes lakcímet igazoló okmányát

Tehergépjármű GKI

GKI tehergépkocsi-vezetői alap-, vagy továbbképzés

 Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

A hivatásos sofőrök (árufuvarozási és/vagy személyszállítási) tevékenységéhez szükséges okmány, amennyiben a jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Igazolja a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, képességek és készségek megszerzését. Az Európai Unió irányelveinek megfelelő fényképes plasztikkártya, mely a régi, papír alapú belföldi és nemzetközi árufuvarozó illetve autóbusz vezetői igazolványokat váltotta fel. Érvényességi ideje 5 év. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

Szakmai képesítés: „C” kategória, érvényes vezetői engedély

 Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltése

Érvényes személyazonosító igazolvány, okmányok

1db igazolvány fénykép

Felmentések:

Nem adható felmentés.

A vizsga tárgyai, módszere

Alapvizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV) 10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

 • Esettanulmány (ET) (elméleti órákba beépítve)        esettanulmány

Gyakorlati tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye:

 • Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2óra gyakorlat
 • Járművezetés speciális kialakítású tanpálya vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra gyakorlat

Felújító vizsga: óraszámai és vizsgakövetelménye

Elméleti tanfolyam tárgyai és vizsgakövetelménye

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAV)  10 óra tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása (EA) 10 óra tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,

szerviz logisztika (EKKBSZL) 10 óra tesztvizsga

Gyakorlati tanfolyam tárgyai :

 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra
 

Elmélet

Gyakorlat

BSZAEV

EA

EKKKBSZL

ET

JGKIC

JVEZC

SPECVC

Tanfolyam

  

Vizsga

4600 Ft

4600 Ft

4600 Ft

8000 Ft

5000 Ft

9200 Ft

4700 Ft

A képzésben részt vevő jogai:

 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse

A képzésben részt vevő kötelezettsége:

 • A jelentkezési lapot hibátlanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgálgatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • Mulasztott órákat pótolni
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képző szerv jogai:

 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • a képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.

A képző szerv kötelezettsége:

 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni
 • Tájékoztassa a jelentkező képzésben részt vevőt írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása
 • A beiskolázott képzésben részt vevők ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A jelentkező képzésben részt vevők különleges adatainak kezelése, az adataik védelme
 • A képzésben részt vevő által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

Oktatási helyszínek:

Elméleti:

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                        4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36-38.

         Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium                4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

         Móricz Pál Városi Művelődési Központ         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

         Görög Katolikus Gimnázium                          4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

         Abigél Művészeti Iskola                                  4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.

         Széchenyi István Általános Iskola                 4075 Görbeháza, Széchenyi u. 9.

         Ady Endre Művelődési Központ                     4090 Polgár, Hősök u. 12.

         DKLE-AMSZ                                                       4002 Debrecen, Apafa 3.

         DKK Nonprofit Kft.                                            4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

Gyakorlati:

         Görög Katolikus Gimnázium Tangazdasága 4087 Hajdúdorog, Újfehértói útfél

         DKLE-AMSZ                                                                  Debrecen, Apafa 3.

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                                   4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36-38.

        Monostorpályi pálya                                                     4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok kiállítását, cseréjét, pótlását az Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi. Külföldi állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

Ha a képzésben részt vevőnek problémás vagy egyedi igényei vannak a tanfolyam és vizsgával kapcsolatban, akkor munkaidőben az irodával vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen:

Az iskola (Varga Miklós Autósiskola Kft.) Telefonszámai, címe, e-mail címe és ügyfélfogadási ideje:

Kategóriás: 0630/522-2315

Szaktanfolyam: 0630/281-3007

cím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

e-mail cím: vargam.autosisk@gmail.com

Nyitva tartás:                                                    

Hétfő-Csütörtök:            08:00-17:00                      

Péntek:                          08:00-14:00                

Szombat:                       08:00-12:00   

ügyfélszolgálati idő: kedd, csütörtök: 14:00-18:00-ig

Egyéb:

Hatósági vizsgára és oktatásra vinni kell:

 • Érvényes jogosítványát
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmányát
 • Érvényes lakcímet igazoló okmányát