06 30 522 2315
06 30 281 3007

info@vargamiklosautosiskola.hu

''A'' Kategória

„A” (motorkerékpár) kategória

Nemzetközi kategória. Motorkerékpár teljesítménykorlátozás nélkül.

Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:

 • az „A” korlátozott kategóriába és az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár,

valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig –

 • a segédmotoros kerékpár,
 • a lassú jármű és pótkocsija,
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.( 24/2005. ( IV.21.) GKM rendelet alapján.

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írni, olvasni tud.
 • Szükséges:
  • Jelentkezési lap kitöltése
  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Érvényes személyazonosító igazolvány, okmányok

Felmentések

A közúti elsősegélynyújtó vizsga és tanfolyam alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítvánnyal rendelkeznek.

A tanfolyam tantárgyai:

Alapismeretek: 18 óra

 • Közlekedési ismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

 

24/2005. ( IV.21.) GKM rendelet alapján.

Járműkezelési gyakorlat:

 • Alapoktatás 10 óra
 • Főoktatás: 16 óra
  • Városi vezetés: 11 óra
  • Országúti vezetés: 5 óra

A gyakorlati képzés során kötelezően levezetendő menettávolság minimum 390 km

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

Az elméleti órákról a jogszabály nem engedélyez hiányzást, illetve hiányzás esetén az elmulasztott órák tananyagának megfelelően pótolni kell. Vizsgára csak az bocsájtható, aki az előírt minimális óraszámon részt vett. A hiányzás pótlása és annak költségei a tanulót terhelik

Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a regionális igazgatóságtól, kérelemre engedélyt kapott.

Sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet meg a vezetés.

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Amennyiben a tanuló nem kíván a minimális órák után vizsgát tenni, illetve ha az oktatója is ezt javasolja, pótórák vételére van lehetőség. A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.

A gyakorlati képzés és vizsgáztatás során bukósisak, szemüveg (bukósisak kialakításától függően) protektoros kesztyű, protektoros hosszú nadrág, protektoros dzseki, magas szárú zárt cipő vagy csizma viselése kötelező.

Vizsgák letételének határideje:

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Elsősegély ismeretek és vizsga:

A kötelező elsősegély nyújtási ismeretek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt helyi képviseletei végzik. A sikeres vizsgáról szóló igazolást itt lehet beszerezni. Egészségügyi tanfolyamot igény szerint szervezünk.

Az elsősegélynyújtás ismeretek vizsga igazolása nélkül a járművezetési vizsgaigazolás nem adható ki.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra és vizsgára való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes „A1” vagy „A” korlátozott vagy ’A2’ kategóriás vezetői engedéllyel, betöltötte a 24. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra és vizsgára való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Oktatási és vizsgadíjak: A tandíj változás jogát fenntartjuk. Az előre befizetett, de le nem oktatott képzések díját nem változtatjuk.

 

Elmélet

KRESZ

Gyakorlat – Vezetés Közúti elsősegélynyújtás
Járműkezelés min. 10 óra

Forgalom

Min: 16 óra

Összesen
Tanfolyam       8 500 Ft
Vizsgadíj 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300Ft 12 100Ft

Az elméleti oktatás díját az elméleti tanfolyam kezdetekor, a gyakorlati oktatást az elméleti vizsga után 3x-i részletben is lehet fizetni. A teljes tanfolyam díját az első forgalmi vizsgáig be kell fizetni.

A vizsgadíj befizetésének intézése a képző szerven keresztül történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. pénztárába. Fizetése az elméleti tanfolyam kezdetekor történik. A pótvizsgadíjak megegyeznek az alapvizsga díjával.

A tanuló jogai:

 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse

A tanuló kötelezettsége:

 • A jelentkezési lapot hibátlanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgálgatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • Mulasztott órákat pótolni
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képző szerv jogai:

 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • a képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.

A képző szerv kötelezettsége:

 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni
 • Tájékoztassa a jelentkező tanulót írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása
 • A beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A jelentkező tanulók különleges adatainak kezelése, az adataik védelme
 • A tanuló által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

Tanuló áthelyezése más képzőszervhez:

A tanuló a tanfolyam bármely szakaszában kérheti áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatásokat kell megfizetni.

Amennyiben a tanuló áthelyezését kéri, és a tanfolyami díjkedvezményes volt, akkor a kedvezményes ár és a kedvezmény nélküli ár különbözetét a tanulónak az autósiskola részére a tanulóáthelyező igazolás kézhezvételig kell megfizetni.

Oktatási helyszínek:

Elméleti:

         Varga Miklós Autósiskola Kft.                        4080 Hajdúnánás,Ady Endre krt. 36.-38.

         Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium                4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

         Móricz Pál Városi Művelődési Központ         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

         Görög Katolikus Gimnázium                          4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

         Abigél Művészeti Iskola                                  4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.

         Széchenyi István Általános Iskola                 4075 Görbeháza, Széchenyi u. 9.

         Ady Endre Művelődési Központ                     4090 Polgár, Hősök u. 12.

        

Gyakorlati:

 Görög Katolikus Gimnázium Tangazdasága 4087 Hajdúdorog, Újfehértói útfél

DKLE-AMSZ                                                       4002 Debrecen, Apafa 3.

Monostorpályi pálya                                         4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

A vizsgaigazolás átvételének feltételei:

A vizsgaigazolás átvételének feltételei:

A sikeres vizsgák letétele után három munkanap elteltével a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. elektronikus vizsgaigazolást ad ki a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda).

A közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás (vagy a mentesítő okiratot) bemutatásának változása: 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete,.

„13. § Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság  részére igazolja.”

A járművezetői igazolvány kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) elő lehet terjeszteni.

Külföldi állampolgár esetén a 6 hónapot meghaladó és érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

Ha a képzésben részt vevőnek problémás vagy egyedi igényei vannak a tanfolyam és vizsgával kapcsolatban, akkor munkaidőben az irodával vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen:

Az iskola (Varga Miklós Autósiskola Kft.) Telefonszámai, címe, e-mail címe és ügyfélfogadási ideje:

Telefonszám: 06-30/522-2315; 06-30/281-3007

cím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 36.

e-mail cím: vargam.autosisk@gmail.com

Nyitvatartás:

Hétfő-Csütörtök: 08:00-17:00

Péntek: 08:00-14:00

Szombat: 08:00-12:00

ügyfélszolgálati idő: kedd, csütörtök: 14:00-18:00-ig

Egyéb:

Hatósági vizsgára és oktatásra vinni kell:

 • Érvényes jogosítványát – ha van
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmányát
 • Érvényes lakcímet igazoló okmányát

Köszönjük, hogy megtisztelt érdeklődésével.

Varga Miklós Autósiskola Kft.